UWAGA! – BDO 2020

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2020 roku, uruchomiony jest przez Ministerstwo Środowiska elektroniczny moduł ewidencji odpadów, działającego w oparciu o dane zgromadzone w bazie danych o odpadach (BDO). Ewidencja odpadów będzie prowadzona wyłącznie w systemie elektronicznym. W związku z powyższym każdy podmiot, który w świetle ustawy o odpadach zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji odpadów, powinien posiadać wpis do rejestru w odpowiednim dziale oraz powinien uzyskać indywidualny numer rejestrowy. Obowiązek rejestracji dotyczy także podmiotów transportujących odpady, wprowadzających sprzęt, baterie, towary w opakowaniach oraz przedsiębiorców gospodarujący odpadami. Lista podmiotów zwolnionych z obowiązku uzyskania wpisu do BDO dostępna jest na stronie https://bdo.mos.gov.pl/news/nie-wszyscy-przedsiebiorcy-musza-dokonac-wpisu-do-rejestru-bdo/

W związku z powyższym od dnia 01.01.2020 r. realizacja zlecenia odbioru oraz potwierdzenie elektronicznej Karty Przekazania Odpadów (e-KPO) w BDO będzie możliwe jedynie w przypadku, kiedy przekazujący odpady zarejestruje ją w BDO przed przekazaniem odpadów do transportu poprzez aktywne konto w systemie BDO. Brak e-KPO spowoduje, że transportujący odpady nie będzie mógł wykonać usługi odbioru odpadów. Prosimy zatem o sprawdzenie czy Państwa dane do logowania w systemie BDO są aktywne oraz czy posiadacie Państwo wpis w odpowiednim dziale BDO. Jeżeli dostęp jest zablokowany, należy zwrócić się z prośbą o reset hasła do Urzędu Marszałkowskiego właściwego ze względu na siedzibę Państwa firmy.