Skup złomu elektronicznego

Zajmujemy się skupem złomu elektronicznego, czyli wszelkich odpadów zawierających elementy elektroniczne. Wśród nich znajdują się między innymi zużyte baterie, akumulatory, przewody elektryczne, komputery oraz sprzęt IT. Warto dodać, że Ago Recykling dba o odpowiednie przetwarzanie złomu elektronicznego. Wszystkie zebrane materiały są segregowane i przekazywane do specjalistycznych zakładów recyklingowych, które dbają o ich właściwe przetworzenie.

 

Skup elektroniki w różnym stanie

Oferujemy skup elektroniki w różnym stanie – od nowych po uszkodzone. Jesteśmy zainteresowani zarówno sprzętem, który nadaje się jeszcze do użytku, jak i tym, który wymaga naprawy lub elektrozłomu, który jest już nieodwracalnie uszkodzony. W przypadku sprzętu używanego, firma dokonuje wyceny wartości urządzenia i proponuje klientowi odpowiednią cenę. Przyjmujemy zarówno sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych, jak i z przedsiębiorstw. Warto dodać, że Ago Recykling posiada wszelkie niezbędne pozwolenia oraz certyfikaty potwierdzające legalność i bezpieczeństwo prowadzonej działalności.

 

Rola utylizacji elektrozłomu

Recykling i utylizacja elektrozłomu mają kluczowe znaczenie dla ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju gospodarki. Wiele elementów elektroniki zawiera bowiem szkodliwe substancje, które mogą przedostać się do gleby i wód gruntowych, a następnie do łańcucha pokarmowego. Odpowiednie postępowanie z elektrozłomem pozwala na uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i zwierząt. Dzięki temu ogranicza się eksploatację naturalnych zasobów oraz zmniejsza emisja szkodliwych substancji do atmosfery.