Zużyty sprzęt RTV/AGD. Jak dać mu ,,drugie życie"?

W dobie postępującej degradacji środowiska naturalnego selektywna zbiórka odpadów stała się kwestią ważniejszą niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki rosnącej świadomości społecznej coraz częściej segregujemy odpady, dążąc do gospodarki w obiegu zamkniętym i utylizacji surowców wtórnych. Gdzie jednak w tym wszystkim miejsce na niedziałający sprzęt elektroniczny?

RTV i AGD - odpady niebezpieczne

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że zużytych urządzeń AGD oraz sprzętu elektronicznego nie wolno wyrzucać do śmieci. Są one bowiem klasyfikowane jako odpady niebezpieczne ze względu na to, że zawierają szkodliwe substancje takie jak np. ołów, rtęć, azbest czy freon. Jeżeli przedostaną się one do gleby czy wód gruntowych, mogą zanieczyścić je na wiele lat - to zaś stanowić będzie zagrożenie życia i zdrowia nie tylko dla roślin czy zwierząt, lecz przede wszystkim dla ludzi.

Co więcej, za wyrzucanie tego rodzaju odpadów do zwykłego śmietnika grożą nam sankcje prawne - możemy za to otrzymać karę grzywny wynoszącą aż 5 000 zł.

Jak więc pozbyć się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a jednocześnie dać mu drugie życie i zadbać o środowisko naturalne? Odpowiedź jest prosta - jest nią skorzystanie z usług firmy oferującej odbiór elektrośmieci. W ten sposób nie tylko pozbędziemy się starej lodówki czy niedziałającego telewizora, lecz także dopilnujemy, by nie stwarzały one zagrożenia dla natury i dla nas samych. Dzięki temu nasz zużyty sprzęt znajdzie się w rękach kompetentnych specjalistów, którzy wiedzą, jak obchodzić się z tego rodzaju odpadami. Urządzenia RTV i AGD będą więc mogły zostać zutylizowane w bezpiecznych warunkach, a pozyskane w ten sposób materiały i substancje - zostać na powrót włączone do obiegu.

W ten właśnie sposób zutylizowany sprzęt otrzymuje drugie życie. Jego elementy zostają bowiem wykorzystane do produkcji innych urządzeń, która w przeciwnym wypadku wymagałaby dalszej eksploatacji surowców naturalnych - te zaś nie są przecież odnawialne. Dlatego jest tak ważne, by raz wydobyte i wykorzystane materiały pozostały w obiegu tak długo, jak tylko jest to możliwe.