Trzy korzyści, płynące z recyklingu

Recykling, czyli wielokrotne wykorzystywanie surowców, w celu wytworzenia nowych produktów, ogranicza nakłady na ich powtórne przetworzenie, dzięki odzyskiwaniu z posegregowanych odpadów określonej ilość materiałów.

Dwa razy E, czyli Ekonomia i Ekologia okazują się zatem podstawowymi zaletami recyklingu, a zmniejszenie ilości śmieci główną korzyścią.

Posegregowane plastik, szkło i makulatura trafiają do sortowni, gdzie poddaje się je dalszej selekcji. Czyste odpady trafią do rozdrabniaczy. Tam powstaną z nich granulaty, potrzebne do produkcji wyrobów z plastiku. Poznaj trzy najważniejsze korzyści, płynące z recyklingu.

Chroń swoją planetę

Recykling przede wszystkim przyczynia się do ochrony naszej planety, uniemożliwiając przepełnienie składowisk odpadów. Miałoby ono poważne skutki, zagrażające zdrowiu ludzi i zwierząt.

Niefrasobliwie bowiem pozbywamy się niebezpiecznych odpadów w sposób nieodpowiedzialny, na skutek czego na wysypiska trafiają odpady, takie jak lekarstwa, baterie, czy akumulatory. Ich toksyczne substancje przedostają się do gleby.

Ponadto nadmiar zgromadzonych w jednym miejscu śmieci może wytworzyć łatwopalne gazy, których pył stanowi poważne zagrożenie dla środowiska.

Chroń ekonomię

Z recyklingiem wiąże się także duża finansowa oszczędność. Surowce wtórne bowiem, pochodzące z posegregowanych odpadów, z powodzeniem nadają się do ponownego użycia. Proces pozyskiwania surowca okazuje się być znacznie droższym, aniżeli powtórne jego przetworzenie.

Oszczędzaj energię

Bolączką współczesnego świata jest stopniowa redukcja surowców, których moglibyśmy używać w celach wytwarzania energii. I tak karczujemy lasy, nadużywamy węgla. Tymczasem warto zdać sobie sprawę, że tona makulatury stanowi równowartość 17 drzew. Z tony szkła z kolei wytworzymy około 3 000 butelek półtoralitrowych. Z tony plastikowych butelek, odpowiednio posegregowanym, można wytworzyć 100 polarów, a tona folii posłuży do produkcji kilkudziesięciu tysięcy toreb na zakupy.