Od czego zależą ceny skupu elektrośmieci?

Każdy z nas posiada stare, nieużywane lub niesprawne urządzenia elektroniczne. Nie można wyrzucić ich do pojemnika na odpady niesegregowane, bo znajdujące się w poszczególnych podzespołach pierwiastki chemiczne, zagrażają środowisku naturalnemu, prowadząc do jego skażenia. Właściwe postępowanie z elektrośmieciami wymaga oddania ich do legalnie działającego skupu. Wyjaśniamy, co wpływa na cenę skupu elektrośmieci.

Czym są elektrośmieci?

Elektrośmieci to urządzenia elektroniczne, z których korzystamy każdego dnia np. telewizory, smartfony, radia, tablety, a także sprzed AGD, baterie, akumulatory, elektroniczne zabawki dla dzieci, żarówki i zużyte tonery do drukarek.  Ogólnie mianem elektrośmieci możemy określić wszystkie urządzenia, które w celu zasilania, wymagają podłączenia do prądu lub są zasilane różnego rodzaju bateriami i akumulatorami.

Wszystkie elektrośmieci powinniśmy oddać do punktu zbiórki odpadów, gdzie możliwe do odzyskania podzespoły zostaną poddane procesowi recyklingu, a szkodliwe dla środowiska elementy, które zawierają m.in. ołów, rtęć i chrom, zostaną w prawidłowy sposób zabezpieczone i poddane utylizacji sprzętu elektronicznego. Warto wiedzieć, że przedostające się do gleby, wody oraz powietrza szkodliwe substancje zagrażają nam wszystkim, prowadząc do rozwoju poważnych chorób.

Co wpływa na cenę skupu elektrośmieci?

Elektrośmieci to odpady, które dzielimy na kilka kategorii. Ma to związek m.in. z możliwością ich recyklingu oraz zawartością cennych surowców, które znajdują się w poszczególnych podzespołach. Ceny skupu elektrośmieci są różne i zależą m.in. od lokalizacji punktu skupu, a także złożoności procesu recyklingu i utylizacji. Najwięcej warte są elektrośmieci, których podzespoły zawierają metale szlachetne np. procesory i pamięć RAM. Na cenę elektrośmieci wpływa także ich waga. Oddając do skupu większą ilość elektrośmieci, możemy liczyć na to, że zarobimy więcej. Nie wszystkie elektrośmieci są równie cenne, co ma związek z możliwością pozyskania określonych podzespołów. Niektóre to jedynie elektroniczny złom, który wymaga kosztownej utylizacji, dlatego w tym przypadku ceny są zdecydowanie niższe.