Które odpady stanowią największe zagrożenie dla środowiska?

Zgodnie z danymi Eurostatu statystyczny Polak wytwarza rocznie 315 kg śmieci. Do tego dochodzą jeszcze odpady przemysłowe, które stanowią ok. 80% wszystkich odpadów generowanych w naszym kraju. Wszystko to składa się na bardzo duże ilości tworzyw i substancji, które jeśli nie zostaną odpowiednio zagospodarowane, będą stanowić poważne zagrożenie dla środowiska. Już teraz ponosimy ekologiczne konsekwencje nieodpowiedzialnego zarządzania odpadami, a bez odpowiedzialnych działań w przyszłości może być jeszcze gorzej.

Odpady produkowane przez człowieka groźne dla środowiska naturalnego

Tak naprawdę wszystkie odpady generowane przez człowieka, które nie mają pochodzenia organicznego, są groźne dla środowiska naturalnego. Wszelkie związki organiczne nie stanowią problemu, gdyż przyroda wie, jak sobie z nimi poradzić. Jednak tworzywa wytworzone przez ludzi są dla niej nieznane. Tworzywa sztuczne, złom stalowy, metale kolorowe, akumulatory, odpady medyczne — oto przykłady śmieci, które nie tylko niezwykle długo się rozkładają, ale również mogą przyczyniać się do zanieczyszczania wód powierzchniowych i gleby, skażenia roślinności i zwierząt, a także zatruwania powietrza. W konsekwencji skażenie środowiska różnego rodzaju odpadami dotyka także człowieka. Wszyscy musimy brać odpowiedzialność za każdy rodzaj odpadów wytwarzanych każdego dnia w domu czy w pracy.

Szczególnie groźne dla natury jest nieodpowiednie obchodzenie się ze zużytym sprzętem elektronicznym. Stare, zniszczone urządzenia RTV, AGD, sprzęt komputerowy i informatyczny, zabawki i narzędzia elektryczne oraz wszelkie inne przedmioty, które działają na prąd lub za sprawą baterii są bardzo niebezpieczne. To dlatego, na każdym takim produkcie znajduje się znak przekreślonego kosza na śmieci.

Tych odpadów do zwykłych pojemników na odpady wyrzucać nie należy. Nie można ich także składować w nieprzystosowanych do tego celu miejscach i absolutnie nie powinny trafić na tzw. dzikie wysypiska. Sprzęty elektryczne i elektroniczne zawierają szereg bardzo groźnych substancji i związków, takich jak np. rtęć, kadm, ołów, azbest, brom. Przyczyniają się one do powstawania m.in. chorób nowotworowych i chorób serca. Metale ciężkie z tych odpadów przedostają się do gleby, wód powierzchniowych, a następnie do roślin i organizmów zwierząt, a finalnie mogą znajdować się również w naszym pożywieniu. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem elektronicznym to obowiązek każdego z nas. Należy go wypełnić nie tylko z czysto zdroworozsądkowych powodów, ale również ze względu na obowiązujące prawo — za wyrzucanie elektroniki grozi kara grzywny.

Recykling odpadów komunalnych

Jedną z najlepszych możliwości na ograniczenie negatywnego wpływu generowanych przez nas odpadów jest ich recykling. Postępując odpowiednio ze śmieciami, można odzyskać z nich wiele cennych surowców, które następnie wykorzystywane są do produkcji nowych towarów. W ten sposób dajemy niepotrzebnym już śmieciom „nowe życie” i ograniczamy wytwarzanie nowych.

Również z groźnych dla środowiska elektrośmieci można pozyskać wiele bardzo cennych materiałów, dlatego też każdy z nas powinien zabiegać o to, aby wszelkiego rodzaju sprzęty elektryczne i elektroniczne trafiły we właściwe miejsce. Jeśli więc posiadasz zniszczone, zepsute, stare lub po prostu bezużyteczne urządzenia, w tym np. komputery i telefony, sprzęt RTV i AGD, skorzystaj z usług odbioru elektroodpadów, świadczonych przez naszą firmę. Zadbamy o to, aby niebezpieczne odpady zostały odpowiednio przetworzone lub zutylizowane.

Nie wszystkie odpady mogą być poddane recyklingowi

Obecnie dąży się do tego, aby jak największa ilość odpadów została poddana recyklingowi. Niestety nie wszystkie substancje mogą zostać poddane ponownemu przetworzeniu. Niektóre elementy muszą zostać poddane utylizacji, która odbywa się w odpowiednich warunkach.

Z punktu widzenia ekologii proces utylizacji elektrośmieci również jest bardzo ważny, ponieważ tylko w ten sposób można ograniczyć negatywny wpływ toksycznych substancji, które mogą wnikać w glebę, wodę, powietrze. Dlatego bardzo ważne jest, aby tego rodzaju sprzęt trafił do zakładu przetwarzania, gdzie jest demontowany i podzielony na frakcje, a szkodliwe substancje poddawane są procesom utylizacji. W ten sposób przyczyniamy się do ochrony środowiska, a także naszego zdrowia.