Kiedy trzeba dokonywać wpisów do BDO i kto to robi?

Nowe przepisy dotyczące obowiązków przedsiębiorców w zakresie gospodarki odpadami wprowadzone przez Ministerstwo Środowiska mają na celu poprawienie efektywności systemu prowadzenia sprawozdań związanych z gospodarowaniem odpadami. Baza Danych Odpadowych (BDO) to narzędzie ułatwiające kontrolę i monitorowanie działań firm, zarówno dla samych przedsiębiorców, jak i organów nadzorczych.

Obowiązek wpisu do BDO – czy każdy przedsiębiorca musi się zgłosić?

Od 2018 roku zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (UcPiP) wprowadzono obowiązek zgłoszenia do Bazy Danych Odpadowych (BDO) dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie gospodarowania odpadami. Wpisy do BDO dotyczą między innymi producentów, importerów, eksporterów, przewoźników oraz przedsiębiorstw zajmujących się zbieraniem, odzyskiem czy składowaniem odpadów. Zgłoszenie do BDO jest obowiązkowe również dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, którzy generują odpady w wyniku swojej działalności (np. warsztaty samochodowe, gastronomia, usługi remontowe).

Jak dokonać wpisu do BDO i kto jest odpowiedzialny za jego dokonanie?

Wpisu do Bazy Danych Odpadowych dokonuje się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza dostępnego na stronie internetowej bdo.mos.gov.pl. Wpisy do BDO są bezpłatne, a sam proces zgłoszenia jest stosunkowo prosty. Wpisy robi zazwyczaj osoba odpowiedzialna za gospodarowanie odpadami w danym przedsiębiorstwie, jednak wiele firm decyduje się na skorzystanie z usług specjalistycznych podmiotów, które zajmują się kompleksową obsługą zgłoszeń do BDO oraz dalszym prowadzeniem sprawozdań.

Ago Recykling – pomoc w spełnianiu obowiązków związanych z BDO

Firma Ago Recykling z Warszawy to jeden z liderów na rynku odbioru elektrośmieci, świadcząca usługi przede wszystkim dla przedsiębiorstw. Ago Recykling pomaga firmom w spełnianiu obowiązków wynikających z przepisów dotyczących gospodarowania odpadami, w szczególności w zakresie wpisów do Bazy Danych Odpadowych. Współpraca z Ago Recykling to gwarancja rzetelności, profesjonalizmu oraz dostosowania się do indywidualnych potrzeb klienta w zakresie odbioru elektrośmieci i spełniania wszystkich wymogów prawnych.