Jakie dokumenty otrzymujemy w skupach złomu?

Aby proces skupu metali kolorowych, miedzi bądź aluminium był legalny, każdy profesjonalny punkt skupujący złom musi odpowiednio udokumentować przyjmowane odpady. Jest to zobowiązanie określone przez polskie prawo, aby zwalczyć szerzący się handel towarami, które są zakazane lub takimi, które pochodzą z kradzieży. Jest to równocześnie transakcja finansowa, w wyniku której pojawia się obowiązek uiszczenia przez skup złomu podatku. Warto w tej sytuacji wiedzieć, jakie dokumenty otrzymasz, jeśli zdecydujesz się sprzedać złom w specjalistycznym punkcie.

Czym jest formularz przyjęcia odpadów metali FPO?

Osoba, która w sposób legalny sprzeda metale w skupie złomu, powinna otrzymać odpowiedni dokument potwierdzający zawarcie transakcji. Jeśli sprzedającym jest osoba fizyczna, zostanie wystawiony dokument FPO, czyli formularz przyjęcia odpadów metali. Co ważne, w dokumencie muszą być zawarte informacje na temat typu zbywanego złomu oraz jego pochodzenie. Dodatkowymi, ale niezbędnymi informacjami na piśmie są między innymi dane osobowe sprzedawcy, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (na przykład dowodu osobistego) oraz jego adres zamieszkania. Dzieje się tak w celu uniknięcia przyjęcia skradzionych metali, a pismo jest jednocześnie podstawą do opodatkowania transakcji.

Kto powinien wystawić KPO?

Przedsiębiorcy, którzy wytwarzają odpady i przekazują je następnie do skupu, są zobowiązani do wystawienia KPO, czyli karty przekazania odpadu oraz faktury do każdej transakcji ze skupem. Dokument ten jest podstawą do opodatkowania oraz wyjaśnia pochodzenie sprzedawanego towaru. Oczywiście nie dotyczy to utylizacji sprzętu elektronicznego. Warto dodać, że jeśli suma sprzedaży przekracza 15 tysięcy złotych, stosowany jest mechanizm podzielonej płatności.