Jak pozbyć się elektrośmieci? Porady i wskazówki

Elektrośmieci to wszystkie urządzenia zasilane prądem lub bateriami, których chcemy się pozbyć. Są to zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne, które służyły nam przez jakiś czas, a teraz, ze względu na ich kiepski stan techniczny albo chęć wymiany na nowsze, lądują na śmietniku. Problem polega na tym, że tego typu odpady nie mogą wylądować w zwykłym koszu na śmieci. Zużyte pralki, lodówki, komputery, telefony, świetlówki, żarówki, baterie, telewizory, sprzęty audio czy video, żelazka, wiertarki i wiele innych urządzeń musi być utylizowanych w odpowiedni sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla środowiska naturalnego i naszego zdrowia.

Dlaczego elektrośmieci mogą być zagrożeniem dla naszego zdrowia i środowiska?

Elektrośmieci są niebezpieczne. To właśnie dlatego odbierają je firmy specjalizujące się w ich utylizacji. W zużytych sprzętach elektrycznych i elektronicznych zawarte są różne substancje, które mogą być szkodliwe dla środowiska i ludzi. Jeżeli wyrzucane urządzenie jest w jakikolwiek sposób uszkodzone, szkodliwe związki mogą się z niego bez problemu wydostać i szybko przeniknąć do gleby, wód gruntowych albo powietrza. Skutki takiej sytuacji mogą być katastrofalne, ponieważ wiele z substancji stosowanych do produkcji sprzętów elektronicznych i elektrycznych jest silnie trujących. Są to np.: rtęć (stosowana np. w świetlówkach), ołów (wykorzystywany do wykonywania stopów lutowniczych i kineskopów), brom (wykorzystywany przy produkcji komputerów), chrom (powleka się nim różne metale), kadm (znajduje się np. w bateriach), nikiel, PCB (związki chemiczne stosowane do chłodzenia, smarowania i izolacji różnych urządzeń), freon (w lodówkach i klimatyzatorach) oraz azbest (stosowany jako izolacja w niektórych urządzeniach).

Co zrobić z elektrośmieciami?

Elektrośmieci muszą zawsze trafiać do wyznaczonych punktów odbioru tego typu odpadów. Ich utylizacją zajmuje się między innymi nasza firma. Śmieci, które do nas trafiają, są przeznaczane do recyklingu w fachowych, specjalnie do tego zaprojektowanych instalacjach. Najpierw są dzielone na mniejsze grupy, a następnie poddawane procesom odzysku i recyklingu. Niezwykle ważne w całym procesie jest skuteczne unieszkodliwianie niebezpiecznych i trujących substancji. Proces utylizacji elektrośmieci jest przeprowadzany zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i z największą dbałością o środowisko.