Dlaczego elektrośmieci są szkodliwe dla środowiska?

Wraz z rozwojem technologii sprzęt elektroniczny stanowi coraz większą część naszego życia codziennego. Niestety, oznacza to również, że z każdym rokiem coraz więcej elektroniki jest przez nas wyrzucane do śmieci. Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, że tego rodzaju odpady należy traktować inaczej niż pozostałe.

Jak bezpiecznie i legalnie pozbyć się elektroodpadów?

Elektrośmieci lub elektroodpady to inaczej sprzęt elektroniczny i elektryczny, który przestał być używany lub nie spełnia już swojej funkcji. Do elektroodpadów zaliczamy m.in. telefony, komputery, sprzęt RTV i AGD, a także baterie, tonery do drukarek czy żarówki. Również sprzęt sportowy z elektronicznymi elementami kwalifikuje się jako elektrośmieć.

Zabronione jest wyrzucanie tego typu odpadów do śmietnika, a także na dzikie wysypiska śmieci np. w lesie. Czyn ten podlega karze grzywny, która może wynieść nawet 5000 zł. Zamiast tego zgłośmy się do punktu zbiórki elektroodpadów - tam zostaną one poddane profesjonalnej utylizacji, tzn. unieszkodliwione i przekazane do dalszego recyklingu.

Szkodliwe substancje obecne w elektrośmieciach

Niebezpieczne działanie tego rodzaju odpadów wynika z faktu, że zawierają one wiele trujących substancji, które po wyrzuceniu sprzętu przenikają do środowiska naturalnego - w ten sposób zostaje ono zanieczyszczone m.in. chromem, którym pokrywa się metalowe przedmioty, oraz rtęcią, którą znajdziemy na przykład w świetlówkach. Oba te pierwiastki są skrajnie niebezpieczne dla krążenia i układu oddechowego, przy czym zagrożeni są zarówno ludzie, jak i zwierzęta. Z kolei obecny w lodówkach i urządzeniach do klimatyzacji freon przyczynia się do niszczenia warstwy ozonowej ziemi, tym samym zaś zwiększenia efektu cieplarnianego. Równie niebezpieczny jest ołów, który również można znaleźć w wielu odpadach elektronicznych - kontakt z nim może doprowadzić do zniszczenia szpiku kostnego, ponadto zwiększa on prawdopodobieństwo wystąpienia nowotworu. Niestety, wszystko to stanowi zaledwie wierzchołek góry lodowej - elektroodpady emitują bowiem o wiele więcej trujących substancji bezpośrednio zagrażających naszemu życiu.