Czym jest BDO?

W Polsce każdy przedsiębiorca, który produkuje lub gospodaruje odpadami, musi je dokładnie monitorować i ewidencjonować. Pomocnym narzędziem w tym zadaniu jest Baza Danych Odpadowych, czyli BDO. System ten został stworzony w celu kontrolowania gospodarki odpadami w kraju oraz zapobieganiu powstawaniu dzikich wysypisk śmieci. W kontekście BDO, firmy tworzą indywidualne konta, na których na bieżąco opisują swoje odpady i składają raporty. Przeczytaj więcej na ten temat.

Utworzenie konta i rejestracja przedsiębiorstwa w BDO

Aby móc legalnie prowadzić działalności związane z gospodarką odpadami w firmach, każde przedsiębiorstwo musi utworzyć swoje konto w BDO. Rejestracja jest bezpłatna i dokonywana poprzez stronę internetową Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego zostaje przesłana weryfikacja danych do organu wojewódzkiego ARiMR. Po zatwierdzeniu rejestracji przez ARiMR, przedsiębiorcy otrzymują specjalny z kodem dostępu do swojego konta.

Kto musi wpisać się do BDO?

Odpowiedzialność za zebrane i zarządzane odpady w Polsce spoczywa na przedsiębiorcach prowadzących działalność gospodarczą na terytorium kraju. Jednak kto musi się zapisać do BDO? Przede wszystkim – przedsiębiorcy, którzy zajmują się produkcją i gospodarowaniem odpadami. Do systemu muszą wpisać się także firmy, które wprowadzają do Polski towary pakowane w opakowania, sprzęt elektroniczny, samochody czy opony, a także zajmują się produkcją lub importem opakowań. Jednak to nie koniec grupy podmiotów objętych obowiązkiem rejestracji w bazie danych o odpadach. Firma, która chce przeprowadzić utylizację sprzętu elektronicznego przez wyspecjalizowane firmy, jest zobowiązana do posiadania tzw. Karty Przekazania Odpadu. Wypełnienie jej wymaga podania w niej danych z systemu BDO.