5 mitów na temat recyklingu

Wielu z nas z rozmysłem nie segreguje odpadów w przekonaniu, że jest to bezcelowe lub niepotrzebne. W dzisiejszym wpisie obalimy najczęściej powtarzane mity na temat selektywnego zbierania śmieci.

Segregacja odpadów - mity, w które wierzy wielu z nas

  1. Segregowane odpady i tak wrzucane są do tej samej śmieciarki

Niekiedy może wydawać się, że śmieci z poszczególnych kontenerów wrzucane są do tej samej komory w śmieciarce, w związku z czym cały nasz wysiłek związany z selektywnym zbieraniem odpadów idzie na marne. W rzeczywistości jednak śmierciarki są wewnątrz podzielone na kilka różnych sektorów, z których każdy przeznaczony jest na osobny rodzaj odpadów. Niekiedy wykorzystuje się również osobne śmieciarki przeznaczone do konkretnych frakcji - z tym, że przyjeżdżają one w różne dni tygodnia, co dla niektórych mieszkańców osiedli również może być mylące.

  1. Elektroodpady nie są niebezpieczne

Często wydaje nam się, że takie odpady jak telewizor czy stary komputer stanowią po prostu konstrukcje z metalowych komponentów, które same w sobie nie są szkodliwe dla środowiska. Firmy przeprowadzające odbiór elektroodpadów istnieją jednak nie bez powodu - w urządzeniach elektronicznych znajduje się wiele szkodliwych substancji, które nie tylko zanieczyszczają środowisko, ale też stanowią bezpośrednie zagrożenie naszego życia. Wśród nich wymienić można np. ołów, rtęć, nikiel czy brom.

  1. Jednostkowa selekcja śmieci nie ma znaczenia dla procesu odzysku

W rzeczywistości im wcześniej przebiega segregacja odpadów - najlepiej tuż po zużyciu samego produktu - tym większy odzysk surowców wykorzystanych do ich wytworzenia. To zaś znacznie podnosi procent produktów wytwarzanych na bazie surowców wtórnych.

  1. Segregacja odpadów jest kosztowna

Wielu z nas wierzy, że selektywne zbieranie śmieci wiąże się z dodatkowymi kosztami. W rzeczywistości jednak władze gminne pragną zachęcić ludność do segregacji, obniżając co najmniej dwukrotnie opłaty dla tych mieszkańców, którzy stosują się do wymogów recyklingu.

  1. Segregacja śmieci jest bezskuteczna

Selektywne zbieranie śmieci ma znaczny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego. Umożliwia nam ono bowiem wyodrębnienie odpadów biodegradowalnych i utylizację pozostałych; wszystko to zaś skutkuje zmniejszeniem ilości składowanych śmieci. Co więcej, wykorzystanie surowców wtórnych zmniejsza konieczność wyniszczającej środowisko eksploatacji nowych materiałów.